In Memoriam

We vernamen het overlijden van de Heer Harie Cortens

Harie is de echtgenoot van wijlen Tinneke Hurkmans en vader van gildebroeder Jean Cortens.  Afgelopen zaterdag 5 augustus is hij overleden te Neerpelt. We wensen Jean en familie veel sterkte en moed in deze dagen. De afscheidsviering zal plaatsvinden in familiekring. Er is een moment voorzien om Harie een laatste groet te brengen en tevens de familie te condoleren in uitvaartcentrum Severens, Overpelt op donderdag 10 augustus van 19u00 tot 19u30.

 

Ook gildebroeder Richard Henckens werd geconfronteerd met een overlijden in zijn naaste familie. Op 17 juli is zijn moeder Mieke Van Lishout zachtjes van hen heengegaan in het Mariaziekenhuis te Overpelt.

Wegens vakantieperikelen waren we niet in de mogelijkheid dit bericht eerder te publiceren waarvoor onze verontschuldiging. Toch houden we eraan Richard en zijn familie veel sterkte en steun toe te wensen om dit verlies te kunnen verwerken.

Ivo Bax is de nieuwe dorpsschutter!

Deze namiddag verzamelden de inwoners van Lille op de Kompen om volgens jaarlijkse traditie te bepalen wie de nieuwe dorpsschutter zou worden. Onder een stralende zomerzon streden enkele tientallen deelnemers in een spannende afvalrace. Het hoofddoel: lang genoeg in de running blijven om een kans te krijgen om mee te schieten op de vogel. Ivo Bax was dit jaar de gelukkige die de vogel naar beneden haalde. Hij mag zich het komende jaar trots de beste schutter van het dorp noemen.

Parallel aan de hoofdcompetitie, liepen er ook een jongerencompetitie en een wedstrijd voor drietallen. Bij de jongeren kon Kelly Hermans de hoogste score neerzetten. Tommie en Daan van Stiphout werden tweede en derde. Bij de drietallen bleken de schietkunsten van Ivo ook door te wegen: hij hielp samen met zijn teamgenoten de Rotali-ploeg naar de overwinning.

We wensen alle deelnemers veel proficiat!

De buit is binnen!

Na weken intens repeteren is het ons zondag 16 juli opnieuw gelukt! Onze 11de deelname aan het WMC te Kerkrade werd beloond met 83,08% van de punten. De muziek van onze eigenste instructeur Bert Hermans werd gesmaakt en de wijze waarop het korps dit gebracht heeft viel niet alleen in de smaak van de jury maar ook het publiek reageerde enthousiast. We hebben weer een stukje verder getimmerd aan de lange traditie van onze drumband. Na meer de 40 jaar lukt het ons nog steeds ons plekje op te eisen tussen de beste korpsen van de wereld! Proficiat aan iedereen die daar zijn of haar steentje heeft toe bijgedragen.

En toen was het feest…..

De laatste loodjes…

Vanavond verzamelden onze trommelaars voor de laatste keer op de Bosuil voor hun voorbereiding naar  Kerkrade. Met een voltallige groep liepen ze nog een paar keer het parcours door, om de laatste details juist te krijgen. De aanwezige supporters zagen dat het goed was!

Aan het einde van de repetitie verrasten de trommelaars onze instructeurs met een bedankspeech voor hun inzet in de afgelopen maanden. We dronken er samen nog een pintje op en keken vol spanning uit naar onze deelname. Wat het resultaat ook moge zijn, we weten dat we ons best gedaan hebben en er opnieuw als een mooie groep zullen staan.

Dorpsschutter 2017

Naar jaarlijkse traditie gaan we weer op zoek naar de beste schutter van het dorp. De wedstrijd met de zware buks staat open voor iedereen vanaf 16 jaar, met of zonder schietervaring. Parallel loopt ook een aparte competitie met de windbuks voor de jeugd en een wedstrijd voor drietallen. Kom en laat zien wat je waard bent!