Kampioen der Lage Landen!

Met een score van 94,95 % behaalde ons korps het hoogst aantal punten in hun afdeling tijdens de Mars- en showwedstrijden te Hamont. Met deze score mogen ze zich gedurende twee jaren “Kampioen der Lage Landen” noemen. Proficiat!

Advertenties

In memoriam

 

IMG_7356 (2)

Met pijn in ons hart melden we het overlijden van gildezuster Louisa Daens, echtgenote van gildebroeder Adriaan Van Hout. Ze mocht 72 jaar worden en is afgelopen nacht overleden in het Mariaziekenhuis te Overpelt. We wensen Adriaan en de hele familie veel moed en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Op vrijdagavond 18 mei om 18u30 is er een avondwake in de parochiekerk van Sint-Huibrechts-Lille. Na deze wake kan u haar gaan groeten bij uitvaartcentrum Severens in Overpelt. De uitvaartdienst en begrafenis zal doorgaan in besloten kring.

Teerfeest in de nieuwe zaal!

Al jaren was onze vereniging wegens plaatsgebrek genoodzaakt het jaarlijks teerfeest elders te houden. Met de komst van de nieuwe trommelzaal hebben we weer de gelegenheid in eigen huis te vieren! En dat was aardig gelukt.

Heel wat leden waren komen opdagen voor het jaarlijks feest op 20 januari. The special guest was Paula Achten. Op deze manier wilde onze schutterij hulde brengen aan Paula die momenteel instaat voor het breien van de schutterskousen. Zoals andere jaren werden er heel wat eretekens, erekruisen en andere medailles uitgereikt. Secretaris Jo overliep nog eens de belangrijkste feiten van het voorbije jaar. Als afsluiter was er een quiz waar Jeanne zich wist te plaatsen als slimste mens van de schutterij! Proficiat! Dankjewel allemaal voor de leuke avond.

Hulde aan de trommelaars!

2017 was een succesjaar voor ons trommelkorps! Op 16 juli werd de 11de deelname aan het WMC te Kerkrade opnieuw met goud bekroond. Op 22 oktober was het wederom prijs! Op de VLAMO kampioenschappen in de Souverein te Lommel behaalden we in de hoogste afdeling 90,7% van de punten. Met deze uitslag mogen we gedurende een jaar de titel “Ambassadeur van Vlaanderen” voeren. Ook onze Tamboer Maître werd uitgeroepen als beste van de wedstrijd.

Deze successen konden niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom werd op vrijdag 15 december een feestelijke hulde georganiseerd. De huldiging vond plaats in het spiksplinternieuwe lokaal dat afgelopen zomer gebouwd werd achter de Kompen.

Na een korte speech van een glunderende voorzitter volgden nog woordjes van de instructeur Bert, burgemeester Raf, gedeputeerde Frank gevolgd door Willy Drees die sprak voor VLAMO.

Priester Hendrik Vandervelden mocht afsluiten en dat deed hij heel kort maar bijzonder gevat. Ook hij sprak een bijzondere waardering uit voor een groep enthousiaste vrienden en hun grote inzet die ze vertonen om zulke prestaties neer te zetten.

Dit alles werd uiteraard afgesloten met een gezellige drink op de behaalde resultaten.

(met dank aan Edgard Adriaens voor de mooie foto’s)

 

 

In memoriam

Helaas moeten we wederom een droevig bericht melden. Op 11 december overleed Mia Philippe, de echtgenote van Jef Winters. Mia vierde in oktober nog haar 88ste verjaardag.

Onze oprechte deelneming en gedachten gaan uit naar Jef en de hele familie. We wensen hun veel sterkte en moed in deze moeilijke tijd.

Op vrijdagavond 15 december om 19u00 zal er een avondwake zijn in de kerk van Sint-Huibrechts-Lille. De uitvaartplechtigheid gaat door in voornoemde kerk op zaterdag 16 december om 10u30.