Historiek

1545

In 1545 werd de schutterij opgericht als een soort burgerwacht. Deze burgerwacht was ter bescherming van de grondheer.

Daarnaast had de schutterij ook een religieuze opdracht. Zij moest de processie begeleiden en opluisteren. Ook dienden zij het broederschap in stand te houden.

De wereldlijke opdracht bestond erin ontspanning te bieden aan de leden, dorpsfeesten opluisteren en schietingen inrichten.

Deze eerste standregelen werden verkregen uit handen van Godart van Bocholtz.

 

 

 

 

 

1655

 

 

Toen het dorp Sint-Huibrechts-Lille in 1651 werd aangevallen door de Lorreinen, vluchtten een aantal Lillenaren met hun bezittingen in de kerktoren, zo ook de bezittingen van de schutterij. Omdat de vijand hun zo zag ontsnappen, staken de Lorreinen de kerk en de toren in brand.

Dertig Lillenaren bleven in de brand alsook alles wat er was opgeslagen.

 

In 1655 vragen de schutters aan de heer van Grevenbroek nieuwe statuten. Op 1 augustus 1655 worden de nieuwe standregelen opgesteld en later bekrachtigd door Baron van Blanckaert.1711-1723

In 1711 werd een tweede schutterij opgericht: “de jonge schutterije”. Ze kregen dezelfde rechten en voorrechten als de oude schutterij. In 1723 smeltten hun activiteiten samen.

Net als voor vele andere kerkelijke verenigingen was de Franse Overheersing een zwarte periode. Al de goederen, eigendom van de schutterij, werden aangeslagen en verbeurd verklaard.

Vermoedelijk werd na de komst van Napoleon het schuttersleven hervat.

1815-1878

Uit deze periode is totaal niets bekend of ook maar iets bewaard gebleven. Het enige teken van leven bevindt zich in het kasboek dat in 1878 werd geopend. Toen werd de schutterij nieuw leven ingeblazen met de vogelschieting en de deelname aan schietwedstrijden in andere dorpen.

1878-1945

Het enig overgebleven document uit deze periode is het kasboek. Het is een perfecte afspiegeling van het toenmalige schuttersleven. De gevolgen van twee wereldoorlogen worden omzeild en in 1945 kan de nieuwe bloeiperiode aanvangen.

1945-heden

In 1952, vanaf het moment dat aangesloten werd bij de schuttersbond “Maas en Kempen”, kreeg de vereniging meer vorm en werden de activiteiten talrijker.

Sedert 1954 wordt de historische gildekleding gedragen.

De twee hoofdactiviteiten van de schutterij zijn het schieten met de zware buks en het trommelen. Daarnaast wordt geijverd voor de cultuur-historische waarde van onze schutterij verder uit te bouwen.

Gegroeid uit een typische mannenvereniging staat de groep nu open voor het ganse gezin. Kinderen vanaf 9 jaar mogen reeds aansluiten bij de drumband. Zo telt de Lilse schutterij momenteel 100 leden!

 

 

groepsfoto