Kompen

De Kompen

Het schutterslokaal “De KOMPEN” is gelegen op de hoek van de Schutterijstraat en de Kaulillerweg. De naam is ontleend aan het feit dat deze hoeve destijds gebouwd werd in een lager gelegen deel van het dorp. In een kleine inzinking of “KOM” waarvan “KOMP” een dialectische vertekening zou zijn. 

De naam Kompen werd zowel op het erf, als op de bewoners ervan overgedragen.

Er is ook  de legende die vertelt dat de Heiligen Monulfus & Gondulfus tijdens het bekeringswerk hier botermelk kwamen drinken wat er op wijst dat het hier gaat over een zeer oude boerderij.

Uit de archieven van de schepenbank van Grevenbroek blijkt dat deze hoeve meer dan 400 jaar oud moet zijn.  

In 1976 zijn de leden van de schutterij in samenwerking met het gemeentebestuur gestart met de restauratie ervan. 

Na zes jaren hard werken kon de Kompen officiëel geopend worden. Uit erkentelijkheid voor de geleverde arbeid mocht iedere schutter een tegel maken die een ereplaats heeft gekregen in dit gebouw.

Thans hebben onze schutters hier onderdak gevonden en vinden er diverse activiteiten plaats. In het voormalig woonhuis is een gezellige café ondergebracht. De trommelaars hebben op de bovenverdieping hun repetitielokaal en er is een ruimte voor het archief van de schutterij. In de mooie achtertuin staan de twee kogelvangers en verschillende bijgebouwen die doen dienst als werkruimte en opslagplaats.